Кардиология

Медицински център "КАРДИОВЕС" разполага с всички необходими уреди и апаратура за правилна диагностика и профилактика на болки или оплаквания свързани с кръвоносната система и сърцето.

Какво е специалност  "Кардиология"?

Специалност Кардиология в МЦ КардиовесКардиологията обхваща диагностиката и лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система, включващи също високо кръвно налягане (артериална хипертония), нарушение на сърдечния ритъм, исхемична болест на сърцето (гръдна жаба, стенокардия), сърдечни пороци (придобити клапни пороци и вродени пороци на сърцето), възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки (миокардити, перикардити, ендокардити), инфаркт на миокарда.

Много важна задача на кардиологията през последните години е намаляването на риска от възникване на сърдечно-съдови заболявания (профилактика, превантивна кардиология). Имайки в предвид , че 60% от смъртността в България се дължи на болести на органите на кръвообращението, ние от Медицински център "КАРДИОВЕС" наблягаме на профилактиката за избягване на сърдечно съдови заболявания.

Електро-кардиограма в Кардиовес

Сърдечно-съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходимо чест контрол на състоянието, особенно при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит от лекарите, които осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).

 

На всеки пациент се предлага индивидуално внимание и лечебно - оздравителна програма, включваща:

  1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип.
  2. Прецизни изследвания.
  3. Правилна диагноза.
  4. Препоръчване на подходящо лечение.
  5. Препоръчване на предпазни лични грижи за избягване на сърдечно-съдови проблеми в бъдещ период.

Каротиден дуплекс

При световъртеж, шум в ушите, залитане при ходене.

След прекаран мозъчен инсулт, пристъпни нарушения в зрението.

Профилактично при хора с висок холестерол и възраст над 50 г.

Венозен дуплекс

При разширени вени.

При отоци и болки в краката с неясна причина.

При съмнение за тромбофлебит на дълбоките вени.

и за проследяване резултата от лечениието на това заболяване.

Артериален дуплекс

При болки в краката при ходене, при необичайна студенина в краката.

При трудно поддаващи се на лечение рани по краката.

При хора със захарен диабет.

All rights reserved © 2020. Website Created By: SWD logo

гр. Пловдив, ул. "Елиезер Калев" №2, тел.: 032 533 708, моб.: 0888 464 993